شرکت خدمات فنی فولاد یزد تاسیس در سال ۱۳۷۳

ارائه سالانه به مجمع عمومی سال ۱۳۹۹

پس از برگزاری مجمع بارگزاری خواهد شد

ارائه سالانه به مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ نوبت دوم

محتوای ارائه به صورت خودکار پخش در صفحه قابل مشاهده خواهد بود. لطفا صبر نمایید.

ارائه سالانه به مجمع عمومی سال ۱۳۹۸