شرکت خدمات فنی فولاد یزد تاسیس در سال ۱۳۷۳

خدمات اداری

خدمات اداری

ماشین نویسی – امور دفتری (بایگانی و منشی)