شرکت خدمات فنی فولاد یزد تاسیس در سال ۱۳۷۳

خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی

– تامین نیروی انسانی ساده، ماهر، غیرماهر، متخصص جهت شرکتها، ادارات دولتی و غیردولتی
– طبخ و سرو غذا با مواد و و بدون مواد
– اجرای طرحهای فضای سبز و درختکاری