شرکت خدمات فنی فولاد یزد تاسیس در سال ۱۳۷۳

خدمات فنی، مهندسی و بازرگانی

فنی و مهندسی
2فنی و مهندسی.jpg2
فنی و مهندسی 3
فنی مهندسی بازرگانی

– طراحی تاسیسات برق و مکانیک ساختمان
– تهیه طرحهای توجیهی، اقتصادی فنی، مالی
– مشاوره در تنظیم قراردادهای داخلی و شرکتهای خارجی
– کسب تجربه کافی در انتقال دانش فنی
– ارائه خدمات در زمینه اخذ استاندارد ISO 9000
– خدمات بازرگانی در زمینه واردات و صادرات و ترخیص کالا
– طراحی کارخانجات تولیدی و طراحی خط تولید
– طراحی سیستمهای اتوماسیون و ارائه خدمات کامپیوتری
– طراحی سیستمهای برنامه ریزی و کنترل پروژه ها