شرکت خدمات فنی فولاد یزد تاسیس در سال ۱۳۷۳

شرکت خدمات فنی فولاد یزد

شرکت خدمات فنی فولاد یزد تاسیس 1373 به عنوان یکی از اولین شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در حوزه ارایه خدمات عمومی، فنی و پشتیبانی می باشد.

در کنار تجربه نزدیک به سه دهه فعالیت سازمانی در زمینه ارایه خدمات عمومی، پشتیبانی، فنی و تخصصی، بر آن هستیم ضمن شناسایی نیاز مشتریان که عموما از جامعه بزرگ صنعتی و تولیدی کشور می باشند، در جهت افزایش رضایت مندی تمامی ذینفعان و بهبود مستمر در عملکرد کوشش نماییم.
شرکت خدمات فنی فولاد یزد در تاریخ فعالیت خود، سال 1400 و شروع قرن جدید را همراه با تحول بنیادین با هدف ایجاد تغییرات اساسی و از مسیر چابک سازی نیروی مدیریتی، فعالیت حرفه ای و سرمایه ارزشمند انسانی برای خود ثبت نمود.
قطعا تغییرات انجام شده، الزاما در جهت نوآوری، بهبود عملکردها و بالا بردن توانمندی اجرایی و عملکردی سازمان در راستای تولید ثروت و ارزش افزوده به نفع تک تک جامعه ذینفعان از جمله مشتریان، سهامداران، کارکنان و خانواده بزرگ صنعتگران کشور بزرگ ایران خواهد بود.

 

اعضای هیئت مدیره:

 

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره :

جناب آقای مصطفی احمدلو
رییس هیئت مدیره :

جناب آقای سعید جلودار
نایب رئیس هیات مدیره :

جناب آقای مازیار سلیمانی فر
عضو هیات مدیره :

جناب آقای احمد سامانی فرد
عضو هیات مدیره :

جناب آقای محمد احمدلو