شرکت خدمات فنی فولاد یزد تاسیس در سال ۱۳۷۳

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مجمع سالیانه شرکت در تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1399/04/15 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/29 در استان یزد ،شهر یزد به آدرس یزد.بلوارشهید دهقان منشادی کیلومتر24جاده فولادآلیاژی جنب شرکت فولادآلیاژی ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
 
ب– دستور جلسه :  
 1398/12/29
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم می توانند برای دریافت کارت ورود به مجمع بادراختیار داشتن اصل کارت ملی برای اشخاص حقیقی و وکالتنامه رسمی(برای وکلای سهامداران) و معرفی نامه معتبر(برای نمایندگان اشخاص حقوقی) به امورسهام این شرکت مراجعه فرمایند.همچنین کارت ورود به جلسه مجمع از ساعت 14:00 روز برگزاری مجمع در محل برگزاری توزیع خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت خدمات فنی فولادیزد(سهامی عام)

admin

About admin