شرکت خدمات فنی فولاد یزد تاسیس در سال ۱۳۷۳

گواهینامه ها

 ISO 9001:2008

پیاده سازی استاندارد ایزو 9001 متناسب با اندازه سازمان و با تمرکز با اهداف تجاری سازمان منجر به بهبود مستمر در کسب و کار و رضایتمندی مشتریان می گردد.
استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 یک استاندارد مدیریتی عمومی می باشد که توسط کمیته ISO/TC 176 سازمان ISO تدوین و منتشر شده است ، استاندارد ISO 9001:2008 ، ویرایش سوم از استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 می باشد در استاندارد ISO 9001:2008 ، رویکرد فرآیندی تاکید شده است .

certificate01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوایز و افتخارات