شرکت خدمات فنی فولاد یزد تاسیس در سال ۱۳۷۳

پیام مدیرعامل به سهامداران

پیام.

کارفرمایان شرکت

پیام
 

محمد ابراهیم کلانتری

کلانتری
chdormaloo
ghadir
shahraksanati
dhahid sadooghi
یشدثسالشا غشظی
foolad alia